Vi har alla en speciell del i frälsningens drama.

Att finna och följa Rösten som talar för Gud.

Att låta oss helas och hela varandra genom att se Kristus i varandra.

Jag går dit Du vill att jag skall gå.

Jag gör det Du vill att jag skall göra.

Jag älskar Dig, Fader.