Låt denna dag vara en påminnelse om Dig, Fader.

Öppna mina ögon och öron och lär mig lyssna till Din Röst.

Låt mig känna kraften i Din eviga Kärlek.

Din Vilja är att jag skall vara fri, fri att älska och älskas.

Låt oss sjunga tillsammans tacksamhetens lov.

Vi har välkomnat kärleken i våra hjärtan.

”Att hela är följaktligen att rätta varseblivningen i din broder och i dig själv genom att dela den Helige Ande med honom.” T 7.II.2:1