Bortom egots röst hör jag Guds Röst som talar om för mig vem jag i sanning är.

Jag vilar i Gud och lär mig att se på mig själv och alla andra med kärlek, inte med rädsla.

Alla hemska egotankar är inte sanna, de har ingen effekt över huvud taget, de är meningslösa.