Hur går det till?

Genom att se allting på ett annat sätt.

Genom att se med Kristi ögon på allting.

Utan att döma eller tolka. Se med förlåtande och kärleksfulla ögon.

Jag förlåter mig själv och världen för att jag har projicerat alla möjliga dömande på den.

När jag lär mig att förlåta världen och acceptera Soningen för mig själv så ser jag världen på ett nytt sätt.

”Om din enda önskan är att bli helad, helar du.” T 27.V.2:5