Jag kan inte ändra på den jag är.

Jag kan inte ändra på att jag är så som Gud skapade mig.

Jag kan inte låta egot attackera eller förstöra min eviga helighet.

Allting som säger något annat än att jag är som Gud skapade mig, Hans helige Son, är en illusion, gjord av mitt felaktiga sinne som vill hålla fast vid dess egoidentifikation.

”Helande uppnås i samma ögonblick som den som lider inte längre ser något värde i smärtan.” Manualen 5.1:1