När jag släpper mina felaktiga tankar om egot och i stället accepterar Guds gåva om mitt sanna Själv är jag inte längre rädd för Kärleken.

Djupt i mitt hjärta älskar jag Dig, Fader.

Djupt i mitt hjärta älskar jag Din Son, Kristus Som är mitt sanna Själv och som jag delar med allt levande.

”Det kommer en tid när alla bilder har försvunnit, och du kommer att förstå att du inte vet vad du är. Det är till detta oförseglade och öppna sinne som sanningen återvänder, oförhindrad och obunden. Där bilder av självet har lagts åt sidan uppenbaras sanningen exakt såsom den är.” T 31.V.17:2-4