Lt mig se att ingenting vi har gjort eller tänkt eller sagt har minskat vårt värde hos Gud.

Förlåtelse är den enda gåva jag ger.

Att ge är att få.

Låt mig se den rena Guds Son i mina systrar och bröder.

”Befria från skuld på samma sätt som du vill befrias. Det finns inget annat sätt att se inåt och se kärlekens ljus, som lyser lika lugnt och säkert som Gud Själv alltid har älskat Sin Son.” T 13.X.10:1-2