När jag tillåter den Helige Ande att se genom mig talar Han också genom mig.

Han talar välkomnande, uppskattande, erkännande och tacksamma ord.

Kommunikationen genom den Helige Ande till mina systrar och bröder är – ”du är trygg, du är hel, du är älskad”.