Jag låter den Helige Ande se genom mig med kärlek.

Jag är världens ljus.

Jag är här för att låta den Helige Andes kärlek välsigna allt jag ser på.

Jag är här för att vara mitt Själv, vilket är kärlek.

”Endast de som har tillit kan tillåta sig att vara ärliga, för endast de kan se dess värde. Ärlighet gäller inte bara det du säger. Ordet betyder egentligen att vara konsekvent. Det finns ingenting du säger som motsäger det du tänker eller gör; ingen tanke motsätter sig någon annan tanke; ingen handling strider mot ditt ord, och inget ord saknar överensstämmelse med något annat ord. Sådana är de sant ärliga. De är inte i konflikt med sig själva på någon nivå. Därför är det omöjligt för dem att vara i konflikt med någon eller någonting.” Manualen 4.II.1:3-9