Vi befolkar vår värld med skepnader från vår individuella värld och det förgångna.

De skiljer sig verkligen åt.

Dessa skepnader är inte verkliga då de är enbart mina reaktioner på mina systrar och bröder, inte deras på mig.

Ingenting från det förgångna är verkligt.

Kärleken är uppenbar i nuet och dess verkningar är tydliga!

”Den här världen har mycket att erbjuda din frid, och många tillfällen att utsträcka din egen förlåtelse. Detta är dess syfte för dem som vill se frid och förlåtelse sänka sig över dem, och erbjuda dem ljuset.” T 25.III.7:8-9