”Du ser det som du tror finns där, och du tror att det finns där eftersom du vill att det skall finnas där.” T 25.III.1:3

Jag måste förstå och ta ansvar för mina mörka egotankar som dömer och tolkar trots att jag läser och praktiserar ACIM varje dag.

Jag lär mig att inte känna skuld och jag lär mig att överlämna dessa tankar till den Helige Ande.

Han hjälper mig att se att de bara är en illusion, de är inte verkliga.

Det är bara Guds Vilja som är verklig på jorden och i Himlen.

Guds vilja är min vilja.

Hjälp mig att inte blanda mig i.