Det finns en plats inom mig där allt är stilla och lugnt.

Jag behöver inte göra någonting.

Jag lyssnar bara till den Helige Ande och följer Hans Röst.

Jag påminner mig om denna plats när jag känner mig uppslukad av tidens göromål.

Jag påminner mig om Kristi seende som ser genom mig och visar mig en förlåten värld.

”Du ser det du förväntar dig, och du förväntar dig det du bjuder in. Din varseblivning är resultatet av din inbjudan, och kommer till dig så som du bad om den.” T 12.VII.5:1-2