Jag ser inte på det som inte är här!

Varken det förflutna eller framtiden.

Jag försöker leva i Nuet.

Jag är alla redan lycklig!

Jag blundar inte för världen, jag försöker bara se den på ett annat sätt med kärlek, glädje, tacksamhet och frid.

Tankar som har med det förflutna eller framtiden att göra låter jag bara flyta förbi.

Jag låter kärleken bestämma.

”Om du är villig att avsäga dig rollen som väktare över ditt tankesystem och öppna det för mig, kommer jag mycket varsamt att rätta det och leda dig tillbaka till Gud.” T 4.I.4:7