”Vilken oro kan ansätta den som lägger sin framtid i Guds Händer?” Lektion 194.7:1

Jag upptäcker att mitt sinne är orsaken till den värld jag ser.

När mitt sinne är argt eller irriterat överlämnar jag dessa tankar till den Helige Ande.

Han hjälper mig att ändra mina tankar så att jag kan se på ett annat sätt.

Den Helige Ande ser på varje händelse som en möjlighet att se kärlek i stället för rädsla.

Vi lär oss att se kärlek eller ett rop på kärlek.

Allting vittnar om kärlekens verklighet.

För att uppleva förlåtelsens och kärlekens värld måste vi vara villiga att släppa det förgångna.