När jag beslutar mig för Gud beslutar jag mig för att dela med alla.

När jag känner min Identitet ser jag att den delas av allt och alla.

Vi kan inte komma hem till Gud ensamma.

När jag ser Kristus i min syster och broder ser jag Honom i mig själv.

När jag glömmer allas förgångna glömmer jag den i mig.

Alla gåvor jag får av Gud är jag villig att dela med mina systrar och bröder.