Om ursprunget till problemet är mina tankar kan jag påverka problemet.

Jag kan ändra tankar som skadar mig.

Ingenting utanför mig kan påverka mig.

Orsaken och därmed lösningen på problemet är helt och hållet eller i mitt sinne och helt under min kontroll.

”Sinnesfrid är helt klart en inre angelägenhet. Den måste börja med dina egna tankar och sedan utsträckas.” Lektion34.1:2-3