Smärta kommer från illusionen, när jag sätter mina egna tankar före Guds tankar.

Orsaken till min smärta finns alltid i mitt tänkande.

När jag tänker att jag inte skapades av Gud upplever jag smärta.

När jag kommer ihåg vem jag i sanning är och att Gud skapade mig Som Sig Själv kan jag inte skadas.

”Det som lider är inte del av mig. Det som sörjer är inte jag. Det som plågas av smärta är endast en illusion i mitt sinne.” Lektion 248.1:3-5