Vi är här för att hela världen genom att se allting på ett annat sätt.

Kristi seende i oss har makten att översätta vad kroppens ögon ser.

Kristi seende lär oss att ha överseende med allt världsligt och se att det är meningslöst.

Vi ska helt enkelt inte lita på vår varseblivning genom kroppens ögon.

Vi kan varken döma eller värdera.

Vi förstår helt enkelt inte vad saker och ting är till för och betyder.

”Allt helande är en befrielse från det förgångna.” T 13.VIII.1:1