Jag släpper min självömkan och accepterar mitt sanna jag.

Jag är Guds budbärare.

Jag har allt jag behöver för att rädda världen.

Mitt sinne är helat.

Jag lyssnar till Rösten Som talar för Gud och följer Den.