Vilken underbar bön dagens lektion börjar med; lektion 264:1

Jag tar mig tid idag och läser den högt för mig själv.

Jag låter världen välsignas genom mig.

”Fader, Du står framför mig och bakom mig och bredvid mig, på den plats där jag ser mig själv och överallt där jag går.

Du är i allting jag ser, i ljuden jag hör och i varje hand som sträcker sig efter min.

I Dig försvinner tiden, och rummet blir en meningslös övertygelse.

För det som omsluter Din Son och håller honom trygg är Kärleken Själv.

Det finns ingen annan Källa än Denna, och det finns ingenting som inte delar Dess helghet; ingenting bortom Din enda skapelse, eller utan den Kärlek Som håller alla ting inom Sig Själv.

Fader,Din Son är som Du.

Vi kommer till Dig i Ditt Eget Namn idag för att vara i frid i Din eviga Kärlek.”