Jag försöker släppa mitt invanda sätt att se på allting genom att kategorisera och utvärdera och döma.

Jag accepterar sakta men säkert den Helige Andes dömande i stället.

Jag väljer att se allting så som Gud skapade det, utan synd, oskyldigt och rent.

”Vandra i härlighet med högburet huvud och frukta intet ont.” T 23. Inkl.3:1