För att inte uppleva några olikheter måste jag sluta upp med att identifiera mig själv och andra med kroppen.

Vi är inte en kropp. Vi är fria. Vi är så som Gud skapade oss.

Vi är ett, vi är likadana.

Kroppen kan bli ett medel för att hela separationen i våra sinnen.

Kroppen är endets ett kommunikationsmedel.

Jag väljer att se bortom kroppens olikheter och ser Kristus i stället.