Vår sanna tillflykt och trygghet finns i Gud och inte i våra kroppar och egon.

Vi ser oftast våra kroppar som det som ger oss trygghet och allt som har med kroppen att göra.

Vi tolkar kroppen som om den vore vi.

Enda sättet att finna frid och se Vem vi verkligen är att ge upp vårt försvar av vårt falska jag och komma ihåg att sann och evig frid finns bara i Gud.

Jag tillåter mig själv att falla in i Guds trygga famn.