”Kärleken vill bli känd, fullständigt förstådd och delad. Den har inga hemligheter; ingenting som den vill hålla för sig själv och gömma.” T 20.VI.2:5-6

Låt mig komma ihåg att det finns ingen synd.

Synd är vansinne.

Gud är Källan till allting och allting som i verkligheten finns är kärlek.

”Förnuftet ser en helig relation för vad den är; ett gemensamt sinnestillstånd där båda med glädje lämnar över misstagen för att få dem rättade, så att båda lyckligt kan bli helade som en.” T 22.III.9:7