Låt mig komma ihåg!

Hur ofta kommer jag ihåg dagens lektion under dagen?

Hur ofta stannar jag upp för att reflektera över den?

Hur ofta tänker jag på mitt enda syfte och mitt enda mål?

Jag behöver verkligen denna dagliga träning och övning!

I att ändra mitt sinne så att jag kommer ihåg;

  • att jag är ett med Gud
  • att Gud är mitt mål
  • att Gud skapade mig

”Ge med glädje upp allt som skulle kunna stå i vägen för din hågkomst, för Gud finns i ditt sinne.” T 10.II.2:4