Jag är världens ljus. Det är min enda funktion. Det är därför jag är här. Lektion 61.5:3-5

Och förlåtelse är min funktion som världens ljus.

När jag ser på mina systrar och bröder utan tanke på det förgångna kommer jag att se och vara här och nu.