Vägen till Gud går genom förlåtelse.

Gud är målet, förlåtelse och sant seende är medlet.

Det finns ingen annan väg.

När vi lyssnar till egots röst söker vi anledningen till separation, synd, skuld och rädsla.

Allt detta hittade vi på och måste också göra ogjort genom att släppa det.

När jag upptäcker dessa känslor så ber jag; låt mig titta på dem och inse hur galna och meningslösa de är.

Låt mig vila i Gud, jag har inget annat mål än Gud.