Jag praktiserar tystnaden!

Jag är stilla och tyst.

Vad gör jag med tankarna som kommer?

Jag tar ett steg tillbaka och tittar på dem och låter dem försvinna.

”Detta lugna centrum, där du inte gör någonting, kommer att stanna kvar hos dig, och skänka dig vila mitt under varje brådskande göromål som du sänd ut på.” T 18.VII.8:3