Genom att se min syster och broder som obegränsade och som Guds Son ser jag mig själv på samma sätt.

Jagkan välja att se med Kristi ögon.

Jag kan välja att se ljus och kärlek och vänlighet.

”Ingen kan se igenom en mur, men jag kan gå runt den. Var uppmärksam på skärvorna av rädsla i ditt sinne för annars kommer du inte kunna be mig att göra det.” T 4.III.7:4-5