Jag är inte den jag tror jag är.

Jag är inte en kropp.

Jag är så som Gud skapade mig, Hans Son som Han älskar och som älskar Honom.

Den jag i sanning är kan inte lida eller skadas eller vara i fara.

Låt mig få känna denna frid!