Jag är medveten om att jag dömer hela tiden och att mitt dömande inte betyder någonting.

Jag vänder mig till min inre vägledare, den Helige Ande och låter Honom hela mitt sinne.

Jag lär mig att sluta lyssna till egots röst som inte kan överleva utan att döma.

Jag lär mig att jag inte kan döma.

”Att göra ogjort är inte din uppgift, men det är du som avgör om du välkomnar det eller ej.” T 21.II.8:5