Jag är inte ensam. Gud är alltid med mig.

Jag vet ingenting av mig själv.

Jag avgår som min egen lärare.

Ja överlämnar mig i Guds händer och låter mig ledas av Honom.

Han vet vad som är bäst för mig och att det som är bäst för mig är det som leder mig hem till Gud.

”Låt inga försvar utom din nuvarande tillit styra framtiden, och det här livet kommer att bli ett meningsfullt möte med sanningen som endast dina försvar skulle kunna dölja.” Lektion 135.19:2