Jag gör anspråk på det heliga ögonblicket nu!

Jag kan uppleva en förenad värld som förenas med min förlåtelse.

Min förlåtelse kan befria.

Vi står alla i ljuset av solens uppgång, frälsningen är här.

Ljuset når oss alla och befriar oss från smärta och rädsla.

Vi förenas i detta heliga ljus.

Vi håller varandras händer.