Ingenting verkligt kan hotas!

Ingenting overkligt existerar!

Allting i den här världen förändras och kommer att försvinna.

Ingenting i den här världen är verkligt.

Enda sättet att bli fri från rädsla är att endast värdera det eviga, det verkliga.

Det betyder inte att vi inte kan njuta av det föränderliga som naturens skönhet och våra systrar och bröders närhet.

Den speglar skönheten, den eviga kärleken – inte formen men innehållet.

Inte symbolen utan dess mening. Den eviga kärlekens sång.

”Varje hjärtslag skänker mig frid; varje andetag fyller mig med styrka. Jag är Guds budbärare, vägledd av Hans Röst, stödd av Honom i Kärlek, och hålls för evigt i stillhet och frid i Hans Kärleksfulla Famn.” Lektion 267.1:5-6