Jag gör anspråk på ljuset i mig och låter inte sanningen döljas av min falska ödmjukhet.

Jag ser ljuset i mina systrar och bröder och inser att detta ljus förenar oss med varandra och med Gud.