Sann varseblivning är att komma ihåg och leva som den jag i sanning är.

Den felaktiga varseblivningen försvinner mer och mer genom att jag ger upp egots tankesystem.

Jag låter ljuset i mig skina på allt och alla.

Jag är fridfull och visar det genom att vara fridfull.

Jag är glad, tacksam, älskande och accepterande.

Det är min attityd som talar mer än ord.