Detta är målet för livet i den här världen.

Att leva varje dag med Gud i mitt sinne.

Att vandra i Hans Närvaro, i Hans skinande kärlek.

Att sova i Hans skydd och omsorg.

Att alltid träna på att låta all rädsla försvinna.

Jag behöver inte bekymra mig över vad jag skall säga eller göra.

Gud kommer att leda mig alltid.