Säg dessa ord!

Tona in till dem. Hör den vackra sången i ditt sinne.

Detta är vårt sanna Själv.

Dessa lektioner hjälper oss att komma ihåg Vem vi är.

Vetskapen om vår sanna Identitet är slutet på alla illusioner.

Jag lyssnar bara till Rösten som talar för Gud och Den talar om för mig vem jag är, vart jag skall gå, vad jag skall säga och tänka.