Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är fortfarande som Gud skapade mig.

Vägen till Guds frid går genom att följa den Helige Ande.

Han leder mig hem.

När vi försöker lösa våra egna problem av oss själva följer vi inte vägen till frid.

Låt mig i stället vända mig till den Helige Ande och be om hjälp.

Han finns alltid här för mig i mitt innersta.