Jag är fortfarande så som Gud har skapat mig.

Nästan all tid på jorden ägnas åt kroppen.

Tänk om vi har felbedömt detta och i stället skulle ägna merparten av vår tid åt anden!

Be en bön innan vi äter och tacka Gud för maten.

Tacka för allt vi har och får.

Se på kroppen som ett kärt hjälpmedel i att finna vilka vi i sanning är.

Som en bil som servar oss.

Men kroppen är inte jag, lika lite som en bil är det.