Jag rullar ihop tidsmattan och lär mig att leva här och nu.

Det förgångna är borta och framtiden är inte här.

Jag släpper mina tankar om det förgångna och framtiden och lägger framtiden i Guds Händer.

”Helande ersätter lidandet. Den som ser på det ena kan inte varsebli det andra, för de kan inte båda finnas där. Och det som du ser kommer världen att vara vittne till, och vittna om. Således är ditt helande allt som världen behöver för att kunna helas.” T 27.V.6:6-8, 7:1