Jag har hela tiden ett val att lyssna till Rösten som tala för Gud eller egot.

Jag fattar inga beslut av mig själv.

Det är antingen egot eller Gud som beslutar.

Lär mig lyssna till den Helige Ande och följa Honom!

Gud är alltid med mig och jag kan välja att lära mig de lektioner Gud vill att jag skall lära mig.

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

Kroppen är bara ett kommunikationsmedel mellan mig och mina systrar och bröder.

Dess syfte är att vara en förlängning av Gud och visa kärlek och omtanke.