Förlåtelse representerar min funktion på jorden!

Formen förändras men funktionen förändras inte.

Jag frågar den Helige Ande hur jag på bästa sätt kan förlåta mig själv och alla andra och befria oss från skuld.

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

”Varje gång du inte är helt glad, är det för att du har reagerat kärlekslöst mot någon av Guds skapelser.” T 5.VII.5:1