Om vi verkligen insåg att detta är vårt val. Glädje eller smärta. Då skulle det inte vara svårt att välja!

Det är detta som tar sån tid att lära.

”Det kräver betydande inlärning både att förstå och acceptera det faktum att världen inte har någonting att ge.” Manualen 13.2:

Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är fortfarande som Gud skapade mig.