Denna värld av stress och oro är inte mitt hem!

Kroppen är inte mitt hem. Jag är fri. Jag är så som Gud skapade mig.

Rösten som talar för Gud kallar mig hem, hem till Himlen som i sanning är här nu.

Rösten talar om för mig vad jag skall göra, säga och tänka.

Den Helige Ande leder mig.

Jag ställer frågan: ”Vad vill jag att det här skall leda till? Vad är det här till för?” T 17.VI.2:1