Hur lär jag mig sann tacksamhet?

Jag försöker ersätta min otacksamma attityd med sann kärleksfull tacksamhet som inbegriper allt och alla.

Att inte döma och inte jämföra.

Att inse och acceptera att vi är alla Ett och förenade med Gud, vår Fader.

Jag lär mig uppskatta Guds gåvor som ges till alla utan undantag.

Jag lär mig uppskatta mina systrar och bröder som är heliga, kärleksfulla och likvärdiga Guds Söner.