Jag låter Kristusbarnet bära mig hem till min Faders hus.

Jag vilar i fullkomlig stillhet och får i detta heliga ögonblick kontakt med evighetens oskuld.

Jag avsätter stunder varje dag för att träda in i det heliga ögonblicket och fylla mig med gudomlig styrka.

Låt oss vara stilla och gå hem tillsammans.