När vi öppnar våra sinnen för den Helige Ande blir vi kanaler för våra systrar och bröder.

Vi är inte ensamma.

Vi är en del av det hela och vi delar tanken om att Guds Son (som vi alla är) är utan skuld.

”Din helhet är världens frälsning. Den låter dig lära världen att den är ett med dig, inte genom att predika för den, inte genom att tala om någonting för den, utan enbart genom din tysta insikt att i din helighet välsignas alla ting tillsammans med dig.” Lektion 37.3:1-2