Jag återtar kunskapen om mitt Själv som jag tror att jag har förlorat.

Vi är helt enkelt en förlängning av Gud.

Han är Kärlek och det är vi också.

Tänk dig att vara hundraprocentigt konsekvent i alla dina tankar!

Vårt syfte här på jorden är att utvidga Guds Kärlek till alla och vidröra dem med Kristi händer.