Jag lär mig se med Kristi ögon, förbi alla kroppar, misstag och rädda tankar.

Jag lär mig att se allas sanna Identitet.

Jag vill se alla som Guds Son, ett med mig och med alla andra.

Vi skapades av Gud i Kärlek.

I tiden, i världen kan vi ge och ta emot förlåtelse.

Vi kan ge en vision av syndfrihet, vi kan se förbi kroppen och se ljuset och renheten.

Jag ser bara mig själv i mina systrar och bröder.